Пристанище Одесос ПБМ ЕАД - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Сухопътни връзки

 

 Дължината на собствения индустриален жп коловоз е 1400 м. и свързва пристанището със жп гара Варна.

На коловозите могат да се разположат до 20 вагона, а да се обработват едновременно по 6.

Местоположението на Дружеството /в района под Аспарухов мост/ го свързва с магистралите „Хемус” и „Черно море”.

Дружеството разполага с удобни жп и автомобилни рампи, които правят възможно прехвърлянето на товари от един вид транспорт на друг по различни начини.