Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Насипни товари

 

Пристанището обработва зърно, техническа сол, метален скрап, технологична дървесина, но има възможности да обработва каолин, шамот и други насипни товари.

 

Зърно и зърнени храни

Пристанището осъществява съхранение и претоварване на пшеница, царевица, слънчоглед, ечемик и рапица по вариантите „автомобил-закрит склад-кораб” или „автомобил-кораб”.

 

Метален скрап

Претоварване и складиране на открити площадки на метален скрап.

 

Технологична дървесина

Претоварване и съхранение на технологична дървесина.