Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Генерални товари

 

Пристанището осъществява претоварване и съхранение на различни видове генерални (бройни) товари .

 

Черни метали

Тук са включени арматурно желязо, стоманени тръби, профили, корабна ламарина и други.

 

Цветни метали

Пристанището има опит и технологични възможности, за да осъществява успешно претоварване и съхранение на алуминий на връзки, Т-бари и профили.

 

Пакетирани торове, сода, цимент - опаковки

Пристанището обработва и съхранява в закритите си складове торове, сода в различни упаковки и цимент в слингове.

 

Стъкло

Пристанището обработва стъкло и огледала в дървени каси по директен и индиректен  вариант „автомобил-кораб” или „автомобил-склад-кораб“ и обратно.

 

Други

Пристанището има възможности за обработка и на други видове генерални товари.