Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Пакетиране на торове

 

Пристанището разработи професионални условия за прилагане на разделна технология за пакетиране на торове, като насипните операции са разделени от пакетиращия процес. В резултат, на което се постига изключителна чистота на крайния продукт, липса на разпиляване и точно тегло на всяка единица. Пакетиращата система предлага електронно отчитане на точно количество, номер на пломба и време на пакетаж на всяка единица.