Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Програма за набиране на кадри

01 юни 2018г.

Програма за набиране на кадри

Пристанище „Одесос ПБМ” ЕАД предлага отворена програма по набиране на кандидати за работа по направления: пристанищни механизатори (оператори на кранове, оператори на кофачни и вилични товарачи), пристанищни работници. Ако имате опит в изброените области или имате желание да работите в…