Пристанище Одесос ПБМ ЕАД - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Инвестиционно предложение за разширение на съществуващото Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „ОДЕСОС ПБМ“. Срок за приемане на препоръки, становища и мнения: 27.10.17г.

Информационна табела