Пристанище Одесос ПБМ ЕАД - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Обява за доизграждане на складова база за генерални (метали и метални конструктивни елементи) неопасни корабни товари на основание на чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

СВАЛИ ДОКУМЕНТА