Пристанище Одесос ПБМ ЕАД - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Ново инвестиционно предложение за „Доставка и въвеждане в експлоатация на модулна, мобилна зарядна станция за дизелово гориво“

СВАЛИ ДОКУМЕНТА