Пристанище Одесос ПБМ ЕАД - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Ново инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция/ии"

Свали документа