Пристанище Одесос ПБМ ЕАД - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Инвестиционното предложение предвижда “Разширение и изменение на пристанище за обществен транспорт с регионално значение “Одесос ПБМ” гр. Варна"

Свали документа