Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Ново инвестиционно намерение: Изграждане на инсталация за рафиниране и бутилиране на олио, складова база и офиси

СВАЛИ ФАЙЛ