Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Инвестиционно намерение за "Складове за съхранение на зърно и негорими генерални товари в УПИ I-156 “за производствено-складова и търговска дейности”, кв.4 по плана на ЮПЗ, гр.Варна"

Цялото съдържание на новината можете да намерите тук.