Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Инвестиционно намерение за „Нови кабелни линии СН-20 кV от Подстанция №1 в УПИ ХVІ-277, 280 с идентификатор ПИ 10135.5501.459.8, кв.2 до Подстанция №3 в УПИ ІІ-154, 155, 157, 158, 159, 160 с идентификатор ПИ 10135.5501.356.14, кв.4, по плана Южна промишле

Целият текст на намерението можете да прочетете тук.