Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Инвестиционно намерение за „Ремонтна работилница в УПИ- III 356 "За пристанище", кв. 4 по плана на ЮПЗ, гр. Варна, по одобрен Генерален план със Заповед № РД-08-359/26.07.2019 (МТИТС) и №РД-02-14-724/24.07.2019 (МРРБ)“

Целият текст на намерението можете да прочетете тук.