Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Инвестиционно намерение за "Основен ремонт, реконструкция, пристрояване, преустройство на сграда представляваща „пълначна станция за кислород“ и промяна на предназначението и в „учебна работилница“"

Целият текст на намерението можете да прочетете тук.