Пристанище Одесос ПБМ ЕАД - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

За дружеството

 

Пристанище „Одесос ПБМ” EАД е разположено на територията на град Варна, на плавателен канал №3 „стария канал” от страната на града.

Пристанището разполага с три корабни места, с прилежащи специализирани и конвенционални складови площи, ЖП и автопътна свързаност.

Пристанище „Одесос ПБМ” EАД е обществено пристанище с регионално значение, вписано в Приложение №2 на „Закон за морските пространства вътрешните водни пътища и пристанищата на Р. България” и приема целогодишно кораби максимално газене до 6.80 метра съгласно „Разпореждане № В-З-28/02.03.2017 г. на ДМА-Варна.

В пристанището се извършва приемане на търговски и спомагателни кораби, приемане и експедиция на товари за страните от Черноморския и Средиземноморски регион, а също така и от региона на Каспийско море.

ПРИСТАНИЩЕТО предлага следните услуги:

  • Претоварване на износни и вносни товари,
  • Складиране и съхранение на товари,
  • Допълнителни услуги оказвани при обработка на товарите,
  • Морско –технически услуги и др.

Пристанище „Одесос ПБМ” ЕАД предоставя услугите си целогодишно. Пристанището разполага с екип от доказани професионалисти, способни да удовлетворят изискванията на клиента. Работи с доказани в пристанищната практика товарозахватни съоръжения и претоварна техника.

Едновременно под обработка могат да се приемат 3 кораба с дедуейт до 7000 тона всеки. Пристанището приема и обработва морски и речни кораби от всякакъв тип с газене до 6.80 метра.