Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

За дружеството

 

"Одесос ПБМ" ЕАД е пристанищният оператор на пристанищен терминал „Одесос ПБМ - Варна”. Терминалът е разположен в източната част на Варненско езеро на Плавателен канал 3 (стария плавателен канал на Варна).

Пристанищен терминал „Одесос ПБМ - Варна” е част от пристанище за обществен транспорт Варна. Оперира три корабни места с обща дължина 498 метра и максимално безопасно газене 6,80 м.

ПРИСТАНИЩНИЯТ ОПЕРАТОР предлага следните услуги:

  • Претоварване на износни и вносни товари,
  • Складиране и съхранение на товари,
  • Допълнителни услуги при обработка на товарите, като: пакетиране, етикиране, блендиране, обработка на стоката за достигане на търговски показатели,
  • Морско –технически услуги и др.

Намираща се в непосредствената близост до пристанището ЖП разпределителна Гара Варна, осигурява извършването на ЖП маневри с най-малко маневрено разстояние в целия регион и най-ниска стойност.

Пристанището се определя като многоцелеви терминал спрямо относителния дял на обработка по тип товар. Към момента, равен дял държат насипните и генералните товари във всичките им разновидности. Зонирането на обработката на товари е определено на база типа склад и адаптирането на склада към съответния тип товар и начин на обработка. Пристанището разполага с пълния набор от типова механизация, прикачен инвентар и допълнителни технологични съоръжения за  изпълняването на  всички възможни технологични варианти за обработка на товари. Цялата територия и всички закрити складове са под денонощно видеонаблюдение. В допълнение към обработката на корабни партиди пристанището извършва и деконтейнеризация/контейнеризация на насипни и генерални товари.

Създадени са условия за специализирана обработка на стъкло в каси и пакетиране на торове. Внедрена е професионална технологична линия за пакетиране на торове. Създадените условия осигуряват разделна технология за пакетиране на торове, като насипните операции са разделени от пакетиращия процес. В резултат, на което се постига изключителна чистота на крайния продукт, липса на разпиляване, точно тегло на всяка единица. Пакетиращата система предлага електронно отчитане на точно количество, номер на пломба и време на пакетаж на всяка единица.

Изключителна устойчивост и проследимост на обработките осигурява терминалната операционна система, която предоставя на клиентите информация в реално време за изпълнение на техните заявки,  складовата наличност, и прогресът в обработката на корабни партиди.

Транспортна свързаност на терминала:

По оста „Изток - Запад“: Автомагистрала „Хемус“А2, Международен път Е-70, шосеен път 2008, Железопътна линия 202
По оста „Север - Юг“: Международен път Е-87, шосеен път II-29 (Генерал Тошево – Добрич – Варна)