Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Програма за набиране на кадри

Пристанище „Одесос ПБМ” ЕАД предлага отворена програма по набиране на кандидати за работа по направления: пристанищни механизатори (оператори на кранове, оператори на кофачни и вилични товарачи), пристанищни работници.

Ако имате опит в изброените области или имате желание да работите в тази област, можете да си подадете документите. Подадените документи създават база данни, която се използва с приоритет при необходимост от попълване на кадровия състав.

Кандидатстването ще премине през 3 етапа:

Разглеждане на документи;
Събеседване;
Оценяване на професионални умения на кандидата.


Ние Ви предлагаме:

Работа на смени;
Понормено заплащане в зависимост от участието Ви в трудовия процес и клас прослужено време;
Социални осигуровки, платими върху пълния размер на заработката;
Възможност за кариерно развитие;
Допълнителни социални стимули.


Набор от документи (автобиография и копия на удостоверения за правоспособност) можете да подавате на място или по електронен път на е-mail: jobs@portodesos.com