Пристанище Одесос ПБМ ЕАД - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Инфраструктура

 

Пристанището е разположено на стария плавателен канал от страната на град Варна. Района е известен в миналото като ”Район 2 на Варненска корабостроителница”. Кейовата стена е с дължина 498 лм и позволява да бъдат приети под обработка едновременно 3 кораба.
На разположение на клиентите са 5860 м2 закрити складови площи.
Откритите складове са 11 400 м2.