Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Инфраструктура

 

Терминалът е разположен в източната част на Варненско езеро на Плавателен канал 3 (стария плавателен канал на Варна). Района е известен в миналото като ”Район 2 на Варненска корабостроителница”. Оперира три корабни места с обща дължина 498 метра и максимално безопасно газене 6,80 м.
Терминалът разполага с 14 912 м2 закрити складови площи и 41 300 моткрити складове.

Намираща се в непосредствената близост до терминала ЖП разпределителна Гара Варна, осигурява извършването на ЖП маневри с най-малко маневрено разстояние в целия регион и най-ниска стойност.

Зонирането на обработката на товари е определено на база типа склад и адаптирането на склада към съответния тип товар и начин на обработка. Пристанището разполага с пълния набор от типова механизация, прикачен инвентар и допълнителни технологични съоръжения за  изпълняването на  всички възможни технологични варианти за обработка на товари. Цялата територия и всички закрити складове са под денонощно видеонаблюдение. В допълнение към обработката на корабни партиди пристанището извършва и деконтейнеризация/контейнеризация на насипни и генерални товари.

Създадени са условия за специализирана обработка на стъкло в каси и пакетиране на торове. Внедрена е професионална технологична линия за пакетиране на торове. Създадените условия осигуряват разделна технология за пакетиране на торове, като насипните операции са разделени от пакетиращия процес. В резултат, на което се постига изключителна чистота на крайния продукт, липса на разпиляване, точно тегло на всяка единица. Пакетиращата система предлага електронно отчитане на точно количество, номер на пломба и време на пакетаж на всяка единица.

 

Транспортна свързаност:
По оста „Изток - Запад“: Автомагистрала „Хемус“А2, Международен път Е-70, шосеен път 2008, Железопътна линия 202
По оста „Север - Юг“: Международен път Е-87, шосеен път II-29 (Генерал Тошево – Добрич – Варна)

Дължината на собствения индустриален жп коловоз е 1400 м. и свързва пристанището със жп гара Варна.

На коловозите могат да се разположат до 20 вагона, а да се обработват едновременно по 6.

Дружеството разполага с удобни жп и автомобилни рампи, които правят възможно прехвърлянето на товари от един вид транспорт на друг по различни начини.

На всички транспортни портали се поддържа видеонаблюдение 24/7 от център за видеонаблюдение.