Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Управление

 

Ценности

Ние се стремим да изграждаме дългосрочни отношения с нашите клиенти, нашите работници и партньори, като залагаме на честни и открити връзки, основани на равноправно сътрудничество.

Нашите действия в партньорските ни отношения се базират на високи стандарти и професионализъм, следвайки принципа „Ние изпълняваме поетите ангажименти”.

Ние отговаряме за действията си и се придържаме към популяризиране на здраво общество, регион и държава за нашите клиенти, работници и партньори. Пристанищния оператор „Одесос ПБМ” ЕАД поставя безопасността на клиента, работника и партньора на първо място и няма да ги изложи на риск заради финансова изгода или облага.

Ние сме убедени, че добре работещото предприятие съдава качествени хора и ще следваме този принцип, като популяризираме постоянното усъвършенстване на нашата организация. Ние високо ценим работата в екип и заедно с нашите клиенти, работници и партньори го демонстрираме ежедневно. Ние поддържаме духа на инициативата, приветстваме творческото решение на проблемите и иновациите, предложени от нашите партньори. Стремим се да постигаме по-високи стандарти от конкуренцията в обслужването на клиентите. Ние обезпечаваме взетите решения с инструменти на добра практика, управляваме риска и постигаме резултати.

Инвестиции

Ние инвестираме непрекъснато в развитието на инфра и супер-структурата на пристанището, в разширяване и подобряване на складовото стопанство, в нови технологии и комуникации и се стремим да предоставим качествени услуги на приемлива цена.