Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Корабни места и швартоване

 

Пристанището разполага с три корабни места.

Корабно място I корабно място II корабно място Корабно място II A
Дължина 130 метра 140 метра 228 метра
Максимално газене 6.80 метра 6.80 метра 6.80 метра

 

Корабните места са универсални и на тях се извършва обработката на генерални и насипни товари по директен и индиректен вариант.

Всички корабни места са енергийно обезпечени и се поддържа видеонаблюдение 24/7 от център за видеонаблюдение.