Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Оборудване

 

Пристанището оперира с:

 • Мобилен кран с товароподемност 18 тона;
 • Tри портални крана с товароподемност 5 тона;
 • Три мостови крана с товароподемност 12,5 тона;
 • Козлови кран с товароподемност 32 тона;
 • Козлови кран с товароподемност 20 тона;
 • Козлови кран с товароподемност 5 тона;
 • Шест телехендлера с възможности за работа с кофа/вили;
 • Мотокар с товароподемност 16 тона;
 • Шест мотокара с товароподемност до 6 тона;
 • Вътрешнопристанищен транспорт;
 • Грайфери за насипни товари и скрап;
 • Гуменолентови транспортьори;
 • По дългосрочен договор с пристанището работят два мобилни багера модел „Фукс”360, оборудвани с грайфер, кука и електромагнит.