Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

История на пристанището

 

Пристанището се намира на територията на бившия Втори район на Варненска Корабостроителница и разполага с 498 m кейова стена, построена от холандска фирма през 1937г. за нуждите на германския флот.

След 1944г. кейовата стена, намираща се на стария канал е използвана за нуждите на Варненска корабостроителница.

През 2005г. Дружеството получава регистрация за "Обществено пристанище с регионално значение" и Удостоверение за експлоатационна годност. Дружеството стартира обработката на товари корабни партиди през месец ноември на 2006г.

Дружеството извършва и обработка и съхранение на товари от/на кораби, камиони и ж.п. вагони, а също и операциите: контейнеризация, деконтейнеризация, пакетиране, блендиране, етикиране и други.

Голямата складова база с която дружеството разполага - над 41 300 кв.м. открити складови площи ни позволява гъвкаво да реагираме на нуждите на нашите основни клиенти и да предоставяме закрити складови площи за дълъг период от време, на преференциални цени.