Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Базови документи за осъществяване на дейността