Пристанище Одесос ПБМ ЕАД - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Базови документи за осъществяване на дейността

 

Удостоверение за експлoатационна годност и Сертификат ISO