Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България