Пристанище Одесос ПБМ ЕАД - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България