Пристанище Одесос ПБМ ЕАД - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Пристанище Одесос ПБМ ЕАД

Пристанище „Одесос ПБМ” EАД е разположено на територията на град Варна, на плавателен канал №3 „стария канал” от страната на града.

Пристанището разполага с три корабни места, с прилежащи специализирани и многоцелеви складови площи, ЖП и автопътна свързаност.

Пристанище „Одесос ПБМ” EАД е за обществен транспорт с регионално значение, вписано в Приложение №2 на „Закон за морските пространства вътрешните водни пътища и пристанищата на Р. България” и приема целогодишно кораби максимално газене до 6.80 метра съгласно Разпореждане № В-З-28/02.03.2017 г. на ДМА-Варна.

Виж още

Генерални товари

Пристанище „Одесос ПБМ” е специализирано в обработката на генерални товари. С реализираните инвестиции вече обработваме успешно товари с единично тегло до 18 т.

Насипни товари

Чрез специализираната техника и добре обучен персонал успяваме да запазим постоянен ръст на обработваните насипни товари. Претоварните операции при корабна работа на насипни товари се извършва с Гумено-лентови транспортьори. Основно предимство за технологията е липсата на "сметени" количества. Конструкцията им позволява директно "захранване" от камион.   

Контейнеризация и деконтейнеризация на насипни и генерални товари

Пристанището извършва контейнеризация на насипни и генерални товари, с модалност от/на ЖП/авто транспорт.

Програма за набиране на кадри

Програма за набиране на кадри

Пристанище „Одесос ПБМ” ЕАД предлага отворена програма по набиране на кандидати за работа по направления: пристанищни механизатори (оператори на кранове, оператори на кофачни и вилични товарачи), пристанищни работници. Ако имате опит в изброените области или имате желание да работите в…

Виж още